Awtonomiju? Haj, ale nic separatizm!

„Sejm“ sej kulturnu a kubłansku awtonomiju za Serbow žada a Domowinje wumjetuje, zo wona ju pozdatnje nochce.

To wězo njetrjechi, štož je mjeztym typiske znamjo zdźělenkow z kruha iniciatiwneje skupiny (IS). Zo jadro wuprajenjow wěrnosći njewotpowěduje.

Hdyž „normalni“ ludźo zwonka Serbow „awtonomiju“ słyša, mysla na awtonomne prowincy, republiki a te wšě njeměrne wušparanja, kotrež z nimi hustodosć zwisuja. Bohužel je IS hižo w dialogu z Domowinu před šytrjomi lětami we wotmołwach na naše prašenje runje tajki łoskoćiwy teritorialny model awtonomije zastupowała. W nim spóznawachmy separatizm, nic awtonomiju.

Mjeztym je dale a mjenje jasnje, kajki konkretny model sejma IS chce. Tohodla su sej tež jich starosća njedawno jasnosć žadali: něšto konkretne a realizujomne předpołožić. Njech nětk to skónčnje činja, a potom widźimy dale.

Za Domowinu je „awtonomija“ samo- a sobupostajowanje w kulturnych a kubłanskich naležnosćach, potajkim zastupowanje zajmow Serbow we wobsahowym nastupanju. To so dźensniši dźeń skerje runoprawna participacija mjenuje – a to ludźo jako wohroženje měra njezačuwaja.

W přiłoze: Frakcija SPD w Braniborskim krajnym sejmje znapřećiwi wopačnosćam IS. Tež frakcija Lěwicy je to činiła (bu jowle hižo dokumentowane)

170303_Zur Pressemitteilung der Initiative Serbski Sejm.pdf

Aktualne rozprawnistwo Budyskich Sakskich Nowin k temje:

http://www.sz-online.de/nachrichten/auf-kriegsfuss-mit-der-wahrheit-3634362.html

 

6 Antworten to “Awtonomiju? Haj, ale nic separatizm!”

 1. Sejmikar Says:

  Serbski sejm tola žana separatistiska organizacija njeje. To je wočornjenje, łža. Ty njechaš so prosće z blamažu Domowiny (wosebje Witaj-centrum) rozestajeć…

  1) „Kubłanska awtonomija“ rěka: swójske (serbske, priwatne) šule atd. měć (to tola podpěruješ! hlej „Swobodnu serbsku šulu w Njebjelčicach podpěrać – cyrkej jako partner?“)
  2) Kulturnu awtonomiju (to rěka: njewotwisnosć serbskeje kultury wot druhich kulturow na př. němskeje) njepodpěrować, rěka, zo sej Domowina (konkretnje Witaj-centrum) přeněmčenje Serbow přeje.

  • piwarc Says:

   Ta blamaža je 2plus. Přećiwo tutomu asimilaciskemu modelej za maćernorěčne dźěći iniciatiwna skupina ničo njepraji.

   Załoženje swobodneje serbskeje šule ke katalogej zjawnych žadanjow „kubłanskeho wjerška“ sejmikarjow njesłušeše.

  • Frank Says:

   Haj. To najprjedy z Wasej kumpelinu Budarjowej rjaduj. Wona je preco jara agresiwnje za priwatne sulstwo wabila (-: . Zo nowy starosta Domaska tajku sulu w jeho nowej domjacej gmejnje chce, mozu rozumic, wsako je knjez Cornak jeho spesnje AUF KURS prinjesl. Ja widzu rjane prichodne howno, hdzez ton knjez voll Kanne nutr stupi, wsako ma won pripadnje nimo jeho kumpla Tomasa, alias „Gollum“ hisce wsednje z druhimi serbskimi wjesnjanostami cinjenju. Hac woni to witaja, dweluju. Tajka nowa sula je drje chwalomna, ale definitiwnje na skodu Pancan a Worklecan zakladneje sule.

 2. Haaraald Says:

  Hdźe da Iniciatiwna skupina Domowinje wumjetuje, zo wona kulturnu a kubłansku awtonomiju za Serbow pozdatnje nochce? To prěni raz słyšu. Zo wona tón puć abo te wašnje na kotre Domowina ju spyta zwoprawdźić kritizuje: haj, ale to je něšto druhe hač ju dospołnje prěć.

  Hdyž pak takle tutón Blogpost čitam, zo za „Domowinu „awtonomija“ samo- a sobupostajowanje w kulturnych a kubłanskich naležnosćach [je], potajkim zastupowanje zaj[i]mow Serbow we wobsahowym nastupanju“, potom to za mnje poprawom tak klinči, zo maja woboje institucije poprawom samsny zajim. Čehodla je pon tak čežko mjezsobu rěčeć, na jednej runinje? Woboje tla maja samsny zajim: zdźerženje serbskeje rěče, kultury a žiwjenskeho wašnja za přichodne generacije zaručić!

  • Sejmikar Says:

   @Haaraald: Ja wěm: Domowina njecha swoje fenki wotedać. Hdyž Domowina swoje politiske funkcije woteda, měł Sejmik jedyn budget za to dóstać.
   @Piwarc: Piwarco, runje „2plus“ dla by dyrbjał swoju Domowinu, RCW a SŠT mócnišo kritizować. To drje činiš, ale njedosaha. Wobhladaj sej jenož projekt 2plus w Radworju. Maćernorěčne dźěći so tam přeněmčuja (dopokaz toho je Wuhladko – mi so zda decemberske wudaće). Po wšěm zdaću podpěruja Domowina, SŠT a RCW „integraciju“ maćernorěčnych Serbow (čitaj: asimilaciju), to, štož pola ćěkancow tež docpěć chcedźa (CDU).

   • piwarc Says:

    Budź sprawny: Budget za sejmik změješ hakle z rozpušćenjom załožby. Z Domowinskimi fenkami dale njepóńdźeš 😊. Nimo toho so to přewažnje za posłužbu a popdpěru towaršnostnemu serbskemu žiwjenju nałožuje, nic za politisku agitaciju 😉.

    Ja znaju połoženje w Radworju, sym to hižo w Piwarcu wuhódnoćil – zo šulerjo pod wliwom kubłanišća doma njejapcy „Altar“ město wołtarja praja 😣.

    So wě, zo moja kritika sama njedosaha. By tež spomóžne było, jeli by knjeni Rječcyna w Serbskich Nowinach swoje wuchwalowanje 2plus skónčiła. Ale kaž prajene: Njeznaju ani jeničke zjawne kritiske stejišćo iniciatiwneje skupiny k temje 2plus.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: