Lětsa chcu ja rejować

Njejsym ani grab ani nawalnik. Mam so za poměrnje „normalneho“. Ale štož je so w předpolu hłowneje zhromadźizny třěšneho zwjazka z małeje skupiny medijalnje rozžołmiło, skutkuje kaž huškawc. W nim bu wot Domowiny wšo sćate, štož by přežiwjenje Serbstwa zmóžniło. Tohodla – to běše konkluzija rěčnika woneho kruha w předźenaku – trjebaja Serbja nětko hnydom prawnisku rewoluciju, hewak jutře nichtó hižo serbsce njerěči.

Jeli je pak po wójnje 60.000 wšědny dźeń serbowacych ludźi było a dźensa hišće 17.000, kaž awtor-wědomostnik jako zakład swojeje argumentacije piše, potom by wón po swójskej logice k nawopačnej naprawje dóńć dyrbjał: dospołne šmórnjenje zakonskich prawow Serbow. Dokelž ženje do toho w stawiznach běše Serbam telko prawow k dispoziciji – a ženje do toho su Serbja syć swójskich statnje financowanych institucijow měli. Njedźiwajcy toho njeje ženje do toho ličba serbsce rěčacych ludźi tak woteběrało.

Tajka konkluzija je wězo tohorunja kał. Budźmy potajkim njepoćeženeje mysle, dokelž prašenje zastupnistwa Serbow wočiwdnje ničo ze zdźerženjom a wuwiwanjom našeje rěče činić nima. A wočakńmy woměrje dalše čwódne činkarjenje pod hesłom zastupnistwo. Zdobom dźeržmy měru po wóčku bjez přepinanjow a so zdźeržmy njedozrawjenych wizijow. Kotremuž tajka prěkula być nochce, njeje ani komdźak ani narodna limpora.

Štož nam přewrót při statistice serbowacych přinjese, njeje zdźerženje, ale wuwiwanje serbšćiny scomter słowoskładom a swěrne nałožowanje našeho komunikaciskeho srědka wutroby doma, zjawnje a při kóždej składnosći. Tajkele zdźěla piplate dźěło je skutkownišo hač wustupy na wikach samospodobnosće. Štóž „normalne“ serbske žiwjenje lubuje, njeje ani makojčka ani Lap-Handrij. Ale ma swoje rozwjeselenja. Dokelž zhromadne wědome postupowanje w bjesadźe je woprawdźe – tučny pampuch!

Tón cyły diskurs wo zastupnistwje pak tež rěčnje njeje runjewon kermušny tykanc a serbsku dušu njepozběhuje. Nimam problem z čłowjekom, kiž je muž kaž sukaty dub. Ale tuta rěč połnje abstraktnych formulow je kaž prut boži. K zběžeńcam w Serbach jich dla wočiwdnje njedóńdźe. Nam wšěm póčnje so we hłowje wjerćeć, mi so to wšo dźeń a bóle přižerje. Dokelž dyrbiš jako čłon prezidija organizacije, kotraž porno twjerdźenjam wotboka jeničce „třěšny zwjazk rejwanskich skupin“ njeje, ale narodny zwjazk, tež zjawne wuprajenja na wědomje brać, kotrež kaž planěrowanska husańca po serbskim kraju zachadźeja.

Ale najebać to sym zaroćerjam duchow pozdatnje najbóle legitimowaneho zastupnistwa swěta dźakowny, přetož hakle přez kontrast pytnješ, štož je woprawdźe wažne w žiwjenju. Na přikład dyrbju skónčnje zaměrnje rejować wuknyć. A to budu lětsa swojeho pruta božeho knjeza Kluge dla činić. A potom spěwać. Moja hanseatiska strózbosć je wotemrěta. Połobjan we mni je njeboh. Nětko pytam za zwjazkarjemi za reju žiwjenja. Dźensa steji na titulnej stronje BILD wo zetkanju „Trump/Merkel“: „So lief ihr erstes Mal“. Potajkim je wjele móžno na swěće. Takrjec nutřkowna rewolucija lěpšeho serbskeho žiwjenja.

grab Waldschrat, nawalnik Draufgänger, huškawc Gruselfilm, bu sćaty geköpft, čwódny sonderbar, prěkula Querdenker, limpora Schlampe, piplate dźěło fipslige Arbeit, makojčka Begriffsstutziger, Lap-Handrij uncooler Typ, tučny pampuch voll fett ey! Kermušny tykanc coole Sache, muž kaž sukaty dub Raubein, so mi dźeń a bóle přižerje geht mir zunehmend auf die Nerven (ze zběrki Hynca Rychtarja)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: