Rěčna šula a sakska wustawa

Na sympoziju frakcije Lĕwicy w Drježdźanskim krajnym sejmje składnostnje 25. róčnicy sakskeje wustawy běštaj sej Marko Šiman (CDU) a frakciski šef Lĕwicy Rico Gebhardt (na foće mjez dr. Jürgenom Rühmannom, wiceprezidentom wustawoweho sudnistwa w Lipsku, a Karlom-Heinzom Gerstenbergom, něhdyšim frakciskim jednaćelom Zelenych, w.l., nic na wobrazu widźeć staj mjez druhim dalšej diskutantaj Harald Baumann-Hasske a Klaus Bartl, prawniskopolitiskaj rĕčnikaj SPD resp. Lĕwicy) runja druhim přezjednaj: Naša wustawa je poprawom dobra a doprědkarska, ale je brachow při zwoprawdźenju jeje zakładnych hódnotow we wšědnym žiwjenju.

13 króć we wustawje wo „lud“ dźe, tohorunja wo serbski. Tež naše prawa su w „sakskim zakładnym zakonju“ derje dosć zaručene. Ale hdyž je na přikład přemało wučerjow za serbske šule, podrywa to naše prawa na pěstowanje a dalewuwiwanje našeje rěče.

Tohodla je derje, zo z nowej rěčnej šulu, za kotruž je so Šiman zasadźował, 1. žnjenca za dostudowanych wučerjow z tu- a wukraja započnu, kotřiž serbsce njemóža, ale hladajo na přichodne pedagogiske dźěło w Serbach serbsce wuknyć chcedźa. Wězo so přejemy, zo budźe tajkele kubłanišćo bórze tež zajimcam ze zarjadow a zawodow k dispoziciji stać. Dźensa pak so wjeselimy nad dobrej powěsću a nadźijomnje spómóžnym sobuskutkowanjom telko serbskich institucijow, kaž bĕše w SN čitać.

2 Antworten to “Rěčna šula a sakska wustawa”

  1. wuj Jan Says:

    Dźiwam so nad radosću, kiž Piwarc wuprudźuje. Z dźensnišich SN prěni raz skeptiske nastajenje wo projekće Serbskeje rěčneje šule (SRŠ) wučitam: „Nětko chce Sakska wučerjow z Čěskeje a Pólskeje přiwabić. Štož derje klinči, njehodźi so po słowach Cornelije Falken tak lochko zwoprawdźić, dokelž njewobsteja za tele postupowanje trěbne wobłukowe wuměnjenja.“ SRŠ eksistuje dotal jenož jako předstawa we hłowje někotrych serbskich politikarjow. Njejsmy nihdźe čitali, kelko hodźin serbšćiny naši čěscy a pólscy přećeljo wopytować maja. Njeje tež znate, štó ma jich wuwučować. Prawdźepodobnje nawabja so za jich serbskorěčne kubłanje jedyn, dwaj abo tež třo wuměnkarjo, kiž za tuni pjenjez z nimi serbske spěwy nazwučuja a jutrowne jejka debja. Ludmila Budarjowa je dźě w SN 29.5.2017 jasnje směr předpodała: „Wšako je wobknježenje serbšćiny a němčiny (!) wuměnjenje za bilingualne wuwučowanje.“ Tuž budu Češa a Polacy najprjedy raz „richtich“ němsce wuknyć – na Goethowym instituće z powołanskimi přistajenymi. A hakle potom „ordentlich“ serbsce z rentnarjemi z Chrósćic, Noweje Wjeski a Budyšina, kiž chcedźa sej kapsny pjenjez za plahowanje tomatow přizasłužeć. Nó da, wjele zboža!

  2. Serb Says:

    SŠT a RCW stej naprjedy projekt 2plus na nohi stajiłoj. Projekt 2plus je 20 lět pozdźišo zwrěsćił. Nětko wósomnaćelětne „dźěći“ z 2plus-projekta docyła sorabistiku (Lehramt) w Lipsku njestuduja, dokelž serbsce njemóža. Jich serbskorěčne wučerki maja tak mócne kompleksy, zo ze šulerjemi přewažnje němcuja. Tuž maja so nětko Čěša a Pólacy namakać.
    Definicija Ludmile Budarjoweje „Wšako je wobknježenje serbšćiny a němčiny (!) wuměnjenje za bilingualne wuwučowanje.“ je problem bilingualneje wučby w Serbach.
    Bilingualna wučba rěka poprawom: wuknjenje stawiznow, biologije atd. w za šulerja cuzej rěči (dokładnje w našim padźe: w serbskej a nic w serbskej a němskej rěči).

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: