Biskop w serbskich naležnosćach wuknje – nětkole z listami dale podpěrować!

Ewangelij bě serbski porno wotmołwje biskopskeho ordinariata wot 18. róžownika Piwarcej, zo chce biskop Heinrich sćenje do swojeho  (němskeho) prědowanja cyłka dla w samsnej rěči, potajkim němsce měć. W mjezyčasu połnje raznych kritiskich komentarow serbskich a němskich we wšěch syćach k tutej poziciji je so biskop nakazał, tak bě dźensa na putniskej łuce w Róžeńće wšo w (samozrozumliwym) porjadku.

Najebać wopodstatnjenje njewužiwanja serbšćiny porno předchadnikej biskopa we wonym spisu jeho rĕčnika bĕše nětkole serbski postrow na spočatku božeje mšĕ móžny, štož da so dale wuwiwać. W swojim wobsahowje jara dobrym prědowanju namołwješe biskop Serbow, swojej maćeršćinje swěru wostać, zo bychmy swoju zhromadnosć zdźeržeć móhli. K tomu słuša po jeho słowach kaž w stawiznach njewotwisnosć wot „wonkownych mocow“.

To je derje prajił, wšako je wón jedna tutych mocow, z kotrymiž so serbskosće dla nasadźować dyrbimy. Tak je so zwjazkowe předsydstwo (ZP) Domowiny pjatk wječor w Choćebuzu (hlej wurězk z dnjoweho porjada) namjet Damiana Dyrlicha sćěhujo na to dojednało, planowanje wjednistwa Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy hladajo na předwidźanu fuziju serbskich wosadow kritisce přewodźeć a na dobro Serbow wobliwować. Damian Dyrlich je na strach skedźbnił, zo chcedźa na tajke wašnje serbskich duchownych „wotćahnyć“.

ZP_020617

Manfred Hermaš je z perspektiwy nazhonjenjow w ewangelskej cyrkwi wažnosć duchownych za zdźerženje a nałožowanje rěče wuzbĕhnył. Marja Michałkowa (čłonka ZP, zwjazkoweho sejma a předsydka serbskeje rady w Sakskej) praješe, zo by jara skutkowne było, hdyž by biskop kobjele połnje z protestnymi listami serbskich wěriwych dóstał. Kobjel je tule:

Bischof Heinrich Timmerevers 

Bischofssekretariat

Schloßstraße 27, 01067 Dresden

bischof@bistum-dresden-meissen.de

Samostatna eksistenca serbskich wosadow ze swójskimi duchownymi je dołhodobodnje zaručene, jeli nam ordinariat do kału njełazy: Bohudźak mějachmy sobotu mĕšnisku swjećiznu Floriana Mróza http://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/bischof-heinrich-timmerevers-weiht-zwei-neue-priester-fuer-unser-bistum.html – jemu so najskerje bórze dotalny diakon Jens Buliš přizamknje. Wobkedźbujo starobnu zestawu serbskeho duchownstwa a tež móžnu personelnu podpěru z Pólskeje njeje tohodla přichodne lětdźesatki dołho žaneje potrjeby cyrkwinskostrukturneje změny w katolskich Serbach.

Kaž sym na ZP wobkrućił: Naša katolska cyrkej z teologiskich přičin žana demokratiska organizacija njeje, přetož njeda so wo njebjeskich wěrnosćach demokratisce diskutować. Ale w strukturnych prašenjach mamy my zwonka cyrkwinskich gremijow sobu rěčeć, hdyž su eksistencielne naležnosće ludźi wot rozsudow cyrkwinskeje wyšnosće potrjechene. A ničo bytostnišeho na zemi njeje hač ramikowe wuměnjenja za maćeršćinu.

Eine Antwort to “Biskop w serbskich naležnosćach wuknje – nětkole z listami dale podpěrować!”

  1. njewotwisnosć wot wonkownych mocow Says:

    „K tomu słuša po jeho słowach kaž w stawiznach njewotwisnosć wot „wonkownych mocow“.“
    Domowina a RCW w SN: „kulturnu a kubłansku awtonomiju Serbow njepodpěrujemy“. Nabožina je dźěl kultury. Tuž njerozumju, kajke listy po tutej blamaži twojich přećelow Domowinjanow pisać chceš?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: