Radšo čechizmy hač germanizmy

Hižo před lětami prajach w přednošku na zhromadźizny Maćicy Serbskeje, zo bych sej wjac inspiracije serbskeho słowotwora ze susodnych Čech přał. To běše w 19. lětstotku tež z wašnjom słownikarja Křesćana Bohuwěra Pfula.

Wšo njeje so přesadźiło, na přikład nic wulica, chodźimy přeco hišće na hasy. Ale je lěpje, sej něšto wot wulkich słowjanskich bratrow a sotrow wupožčować hač złóžku po złóžce někajke potwory z nĕmčiny wotwodźeć. Sym wuspěšnje zabył, što „Bebauungsplanverfahren“ abo „Autobahnzubringer“ po pozdatnej nowej leksice serbsce rěka 😉.

So wě, zo wostanu rozdźěle: Župan je Čecham kupanski resp. domjacy płašć 😊. Ale hlej, Boemak poskićije za župan tež „Schlafrock“. To wostanje mi potajnstwo kaž baba, Hebamme/Napfkuchen. Nó derje, Mutter je němsce tež ekstremnje mnohostronske słowo 😎.

To je zaso cyle hinaša tema – sym hišće dźakowano pobytej we wuchodnej Morawje w dowolnikarskej naledźe. Žiwjenje je w lěću hra, nic strózba systematika 😊. Připódla prajene je na foće zhromadnosć woneho regiona z jadrowymi kónčinami Serbstwa spóznajomna…

Eine Antwort to “Radšo čechizmy hač germanizmy”

 1. slawist Says:

  Hač čehizmy abo germanizmy wužiwać, je wšojedne, dokelž je leksika „powjerch“ rěče. Tak dolho kaž so cuze słowa serbsce deklinuja resp. konjuguja, su to serbske słowa! Jendźelski słowoskład wobsteji ze znajmjeńša 58 % romanizmow: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_language_influences_in_English.
  Najebać toho je jendźelšćina cyle witalna rěč. Ale jendźelska syntaksa je cyle wosebita, typiska a njemóže so ze syntaksu němčiny přirunować. Tuž je po mojim měnjenju wažnišo, na syntaksu, na frazeologizmy, kolokacije a rekciju kedźbować, dokelž so serbska rěč dźeń a bóle na němčinu ze słowjanskimi słowami přeměnja. Wobhladaj sej jenož sadowe konstrukcije z 50tych lět. Tajke sady lědma hišće něchtó ze maćernorěčnych Serbow twori.
  Fakt, zo Němc lochko serbšćinu nawuknje a zo je potom jeho serbšćina „bóle awtentiska“ hač ta jednoho na př. Pólaka, pokazuje, zo móže němsce maćernorěčny struktury, fonetiku, frazeologiju němskeje rěče bjez žaneje ćeže kopěrować, štož Pólak njemóže. Němc njedyrbi tež aspekt prawje respektować (dokelž to wjetšina maćernorěčnych wjace prawje njemóže), štož w pólšćinje docyła njeńdźe.
  Myslu sej, zo je wažnišo, zo sej wuwědomimy, zo woteběra wěda nutřkowneje struktury serbskeje rěče pola maćernorěčnych. Duša rěče njejsu słowa, ale syntaksa, rěčne wobroty, rekcija werbow, kolokacije (wjazanje słowow z prepozicijemi atd.)
  Bych sej wjace rozmyslowanja wo serbskej syntaksy a frazeologizmow, kolokacijow kaž tež wo prawym wužiwanju aspekta přał.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: