#wubranka ludu abo wubrance serbskeju ludow? 😉

Změjemy potajkim dwě wubrance, hornjo- a delnjoserbsku. Zo su so Delni Serbja w kopańcy zesamostatnili, je hladajo na jich pobrachowacu reprezentancu na Europeadźe zrozumliwe.

Po regulach FUEN pak móže so kóždy lud resp. ludowa skupina jenož z jednym mustwom na europskich mišterstwach wobdźělič. To rěka do toho nutřkownoserbske wubědźowanje, kotři su najlěpši serbscy koparjo po cyłej Łužicy.

So wě, zo ma z mojeho wida při tym tež kriterij wobknježenja serbšćiny być. Štóž na hrajnišću němcuje, poprawom posoł žiweho serbskeho ludu na mjezynarodnym parkeće być njemóže.

Jeli njeby małke hibanje Ponašemu wočiwidnje na prawdu Božu wotešło, bychu Horni a Delni Serbja, potomnicy rozdźělneju kmjenow, problem hinak rozrisać móhli: přez deklaraciju, zo smy tola dwaj ludaj 😎: Serbja a Wendojo.

4 Antworten to “#wubranka ludu abo wubrance serbskeju ludow? 😉”

 1. pyskojta kawka Says:

  „přez deklaraciju, zo smy tola dwaj ludaj : Serbja a Wendojo.“ To Domowina zawěsće njedowoli, dokelž by to potom rěkało, zo měł Choćebuz pjenjezy za Delnju Łužicu a Delnich Serbow sam rjadować a wužiwać. Tuchwilu pak to tomu njeje. Srjedźišćo Domowiny, Załožby atd. je w Budyšinje. Fenkow so woni tak lochko njewzdaja.

 2. antihybridologowka Says:

  Sym njedawno w Delnjej Łužicy pobyła a sym za Delnjoserbami pytała. Podarmo. Za hybridologow kaž I.N., E.Č., C.R., F.J., A.F. su tež ći, kiž maja někajki delnjoserbski pochad a kiž jenož němcuja, Serbja. Potajkim, ći kiž kopańcu za delnjoserbske mustwo hraja, žani Serbja njejsu.

 3. Citar Plomjenja Says:

  Hdyz sej „delnjoserbsku“, prewaznje w nemskej reci spisanu wersiju dzecaceho casopisa Plomjenja wobhladas, zwescis, zo je koza w Delnjej Luzicy hizo slaknyla. Mje dziwa, zo nichto wo tym njediskutuje. Wsitcy a wosebje w Delnjej Luzicy su najskerje spokojom. Delnjoserbscy koparjo tez.

 4. Měto Nowak Says:

  How anonymje wó tom pisaś, až druge njejsu serbski dosć jo pśecej lažko. Ale wódajśo, za mójim zdaśim móžośo teke raz akceptěrowaś, az su luźe kenž se ako serbski identificěruju, teke gaž (hyšći/wěcej) njepowědaju serbski. A jano dokulaž „antihybridologowka“ nikogo njenamaka, njegroni, až njeeksistěruju. Ja mam nanejmjenjej dosć dolnoserbskich pśijaśelow za serbsku komunikaciju. Až rowno w GŁ jo mócna tendenca wšyknych wuzamknuś, kenž njejsu tak ako znajoš serbskosć ze swójskeje jsy móžo snaź krotkodobnje pomogaś prowincjalne póslědne cyste serbstwo pitśku mócnjej źaržaś. Ale dłujkodobnje buźośo pón wumarkowaś, až sćo wšyknych drugich w DŁ, w Slěpem, w ewangelskej GŁ do nimskeje kategorije definěrowali, a žedne Serby wěcej njejsu wuše a wy sćo sami pśemała kupka aby hyšći relewantne byli. A až wy gótujośo z takimi luźimi to samske ako wjele Nimcow z wami (jim jich identiu wześ a wót wenkownego definěrowaś, chto wóni su) widobnje teke wšojadno jo. Wótkul „Citar Plomjenja“ (kótaryž widobnje njamóžo serbski alfabet wužywaś) wě, až smy wšykne spokojne z Płomjenim, by mě teke zajmował (Płomje ma teke drugu funkciju ako Płomjo – jano na kšomje). Snaź by raz derje było zgromadnje wótwórjone do rozgrona pśiś a wopšawdu pśisłuchaś, cogodla se chto kak samoidentificěrujo?

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: