Mało migrantow na serbskich šulach

Cyle dokładnje chcyše zapósłanča AfD wědźeć, kelko dźěći migrantow w kóždej (!) rjadowni Sakskeje wuknje, a kultusowe ministerstwo měješe dosć chwile na to (hladajo na statne šule) wotmołwić (hlej ćišćenku 6/10091 Sakskeho krajneho sejma). Ale bjerće so na kedźbu to wućišćeć: Je někak sydom stow stron…

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10091&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

Ke definaciji, štó je „šuler z migraciskim pozadkom“ (hač cyła statistika dospołnje trjechi, ani ministerstwo njewě, wšako je wotedaće tuteje informacije dobrowólna wěcka), pisaše ministerstwo AfDnikam hižo tule:

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9677&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined

Nětko wěmy, štož sej bjez přepruwowanja myslachmy: Na serbskich zakładnych šulach w Chrósćicach, Ralbicach, Worklecach a Radworju njeje ani jeničkeho dźěsća migranta, do Pančan šule chodźi jedne. Na wyšej šuli w Radworju namakaš w třoch rjadownjach jedne, na serbskimaj wyšimaj šulomaj we Worklecach a Ralbicach njeje žanoho.

Na Budyskich serbskich šulach je mało migrantow, ale kusk wjac hač we wsy: Tak je na tamnišej serbskej zakładnej šuli rjadownja z 12 (2b) a 19 (3b) procentami „kwoty migrantow“, ale to stej wuwzaći na tutym kubłanišću. Na gymnaziju je wjele rjadownjow cyle bjez migrantow a tři z 12 procentami (10.3, 5.5, 9.2), na serbskej wyšej šuli w Sprjewinym měsće maksimaklnje 17 procentow (7), tule njeje žaneje rjadownje bjez migrantow.

Na druhich šulach w Budyšinje to zdźěla cyle hinak wupada: Je pjeć rjadowanjow z 47 procentami. Samo na zakładnej šuli w Mužakowje wuknje w dwěmaj rjadownjomaj 42 resp. 45 procentow šulerjow z migraciskim pozadkom. Na čole w Budyskim wokrjesu steji rjadownja 5a 2. wyšeje šuli w Kamjencu ze 57 procentami. Wšo dohromady je „kwota migrantow“ jara niska, je wjele rjadownjow na šulach we wokrjesu z ličbu „0“.

Zajimawe by wězo tež było jónu zhonić, z kotrej kwotu šobušulerjow bjez znajomosćow serbšćiny na maćernorěčnym niwowje serbscy šulerjo hromadźe wuknu – prošu ličby za wšě rjadownje wšěch serbskich šulow! Dokelž su serbske šule z integraciju Němcow jara wužadane, jeli nic samo zdźěla přežadane.

4 Antworten to “Mało migrantow na serbskich šulach”

  1. i! tam je a Says:

    zmylk abo žortna nowokreacija? „definaciji“

  2. integracija Says:

    Knjeni Budarjowa ze SŠT je loni prajiła, zo maja migranća najprjedy němsce wuknyć. Nimo toho dawa latentne njepřećelstwo w serbskim
    (tak kaž w němsko-sakskim) wobswěće migrantam napřećo. Projekt 2plus je tuchwilu wurěč za wobaranje přećiwo migrantam. A čěscy wučerjo zawěsće tež witani njejsu. Tež hdyž M. Šiman rukuje, zo změja na serbskich kubłanišćach krute přistajenje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: