Minority SafePack zwadny

Najebać wotpokazanje europskeje mjeńšinoweje iniciatiwy Minority SafePack ze stron nĕmskeho nutřkowneho ministra (hlej wurězk z rozprawy Serbskich Nowin wo wustupje Thomasa de Maizièra w Budyskim Serbskim domje) wabi Domowina dale za to (hlej tekst z aktualneje zdźělenki třěšneho zwjazka deleka).

De Maizière, najwuznamniši konserwatiwny stratega němskeje politiki, mysli najskerje (nic jenož) na Erdoğana a jemu přichilenu wjetšinu dweju milionow Turkow w Němskej. Njebychu woni so na tajkele skrućene powšitkowne mjeńšinowe prawa złožujo w Nĕmskej „stat w staće“ tworili?

Štóž je jeho argumentaciju wo trěbnych zakładach našeje pluralneje towaršnosće na njedawnym zarjadowanju w Drježdźanskej cyrkwi našeje knjenje sćěhował, njemóžeše so wuprajenjow ministra w Budyšinje dźiwać. Jenož jeho njediplomatiskeje jasnosće dla njedźiwajcy wólbneho boja 😎.

Zaměr iniciatiwy Minority SafePack je, Europsku komisiju zawjazać, so aktiwnje do dialoga z narodnymi mjeńšinami Europy podać a jich naležnosćam kaž tež regionalnym abo mjeńšinowym rěčam wjetšu kedźbnosć dać. Za to zběra Federalistiska unija europskich narodnosćow (FUEN), w kotrejž je tež Domowina z čłonom, hač do klětu 2. apryla podpisma. „Trjebamy 1 milion podpismow ze 7 krajow Europy, zo bychmy tutón zaměr docpěli. Tohodla prošu wšěch našich čłonow w župach a towarstwach, w Domowinskich skupinach, w młodźinskich klubach, w chórach a we wšěch cyłkach našeje organizacije, tute předewzaće ze swojim podpismom a ze zběranjom dalšich podpismow podpěrać“, praji dźensa w Budyšinje předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón chce so w přichodnych tydźenjach z předsydstwami župow a towarstwow zetkać a steji jim a wšěm dalšim zajimcam za dalše prašenja k informaciji (tel. domowina-bautzen).

Móžnosć digitalneho podpisanja a dalše informacije namakaja zajimcy dale na web-stronje Domowiny. W mediatece je “Naša Domowina” tohorunja wozjewjena a na naprašowanje připósćele zarjad (felber-pr-domowina) digitalne wudaće tež z po direktnym puću z e-mailku.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: