Bosćij Handrik namjetuje załoženje  serbskeje staršiskeje iniciatiwy 

Štyrceći ludźi bě dźensa na wječork za staršich w Chróšćan „Jednoće“ přichwatało, zo bychu sej přednošk prof. Olivera Meyera z Mainza wo podpěrje dwurěčnosće naposkali a wo temje diskutowali. Přeprosyłoj stej Sakska kubłanska agentura (SBAB) a Rěčny centrum Witaj (RCW). Po zawodnych słowach Bosćija Handrika (zamołwiteho za serbske kubłanske naležnosće SBAB) a dr. Beaty Brězanoweje (nawodnicy RCW) zhonichmy wot jara sympatiskeho wědomostnika, kiž tež nazornje wo nazhonjenjach ze swojimaj dźěsćomaj powědaše, zo móže serbskorěčna wučba tohorunja dźěćom druheje maćeršćiny wjac fachoweje wědy posrědkować.

Zajimawy přikład z hłowneje šule je Meyer přinjesł: Tamniši šulerjo su matematiku jendźelsce lochšo a lĕpje wukli hač němsce. Přičina: Wučer je wšo dokładnišo rozkładł, dokelž chcyše sej wěsty być, zo su woni wšo zrozumili. Za to trjebaš wězo wjac chwile. Tohodla dyrbjeli, tak Meyer, wučerjo wučbny plan kaž „ćahatu harmoniku“ wužiwać, to rěka fleksibelnje. Wjać maćizny njeje přeco wjac wužitka.

Beata Brězanowa přeje sej wjac zawjazowaceho wukubłanja didaktiskich kompetencow (metodow wuwučowanja) pola wučerjow runja pěstowarkam. Bosćij Handrik namjetowaše na kóncu załoženje serbskeje staršiskeje iniciatiwy. Meyer rozprawješe wo wuspěšnej staršiskej initiatiwje za wjacerěčnosć w Šleswigsko-Holsteinskej. Přezjedni běchu sej wšitcy, zo ma serbšćina na našich šulach prěnja rěč być, wšako je wona maćeršćina Serbow.

Serbscy starši trjebaja swójski hłós w zjawnym rumje. Hdyž chceće, móže Domowinski wuběrk za kubłanje Was podpěrować, puć k załoženju iniciatiwy serbskich staršich namakać. Štóž ma zakładnje zajim, njech mje skontaktuje, mejlnje marcel.braumann(at)gmx.de abo přez Whatsapp 0171 89 83 985. Meyer praješe, zo maja wučerjo, kotřiž su sami starši, bóle začuće za potrjeby šulerjow. Serbska kubłanska politika trjeba praktisku kompetencu serbskich staršich!

Eine Antwort to “Bosćij Handrik namjetuje załoženje  serbskeje staršiskeje iniciatiwy ”

  1. Marko Says:

    Ow, zaso raz iniciatiwna skupina 😁. To dźe bórze trjeba třěšny zwjazk iniciatiwnych skupinow 😉

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: