„Wokrjesna reforma“ – potwora błudarstwa

W Braniborskej so z wokrjesnej reformu bědźa, kotraž je runja podobnym politiskim projektam prjedy w Sakskej a tuchwilu hišće w Durinskej – njetrjebawša. Nihdźe njeje so ženje ničo na tutym puću zalutowało, wobydlerjo maja dlěše puće a přistajeni zarjadow wjac wušparanjow.

Wokrjes Budyšin ma wulkosć zwjazkoweho kraja Posaarskeje, to je k wotcuzbnjenju ludnosće wot komunalneje politiki wjedło. Samsny sćěh měješe tak mjenowana gmeijnska reforma: Zo wobsteji gmejna kaž Njeswačidło z 19 wjeskow, kotrež kulturnje ničo ze sobu činić nimaja, je ryzy njezmysł. Zo chcychu potom hišće Njeswačidło a Rakecy zjednoćic, štož je kaž předwidźana fuzija mjez Radworjom a Wulkej Dubrawu bohudźak zwrěšćiło, je stopnjowanje njezmysła.

Serbam su powjetšenje zarjadniskich strukturow přeco na škodu. To běše w Sakskej a budźe w Braniborskej. Z něhdyšich centrow budźe slepe črjewo noweho komunalneho ćělesa. Za połsta lět budźe samozrozumliwe, zo změja tež małe wjeski zaso swojeho hłownohamtskeho wjesnjanostu, kiž móže so w zarjadniskich naležnosćach přez internet na podpěru komunalnych hamtow zepěrać. A tuchwilne wokrjesy tak a tak hižo njebudu, dokelž konstrukt z krajnym radu, kiž je bóh tón knjez, a wokrjesnym sejmikom, kiž so štyri razy na lěto schadźuje a tutomu bohej hołduje, žiwej demokratiji njewotpowěduje. Naši potomnicy njebudu so dodźiwać móc, kotre spodźiwne běrokratiske potwory su technokraća našeje doby ludźom nabrěmjenjeli.

Tohodla njejsu při tutej tematice kompromisy móžne. Hdźež so bliži „wokrjesna reforma“ abo „gmejnska reforma“, přińdźe čert, kotryž sej jeničce wotpokazanje a njepřećelskosć zasłuži. Fundament jeho błudarstwa je pozdatna „eficienca“, kotraz drje objektiwnje njeeksistuje, ale přiwisnicy tuteje přiwěrkojtosće wěrja čim krućišo do njeje, ćim bóle ličby a fakty ju wuwróćuja

NOIWINSKA INFORMACIJA

Z (wčerawšeho) wuradźowanja prezidija Domowiny

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny stejachu w srjedźišću posedźenja prezidija Domowiny dnja 25.10.2017 we Wojerecach. Tak ma so na přikład namjet dwulětneho plana 2018/2019 za prezidij, dźěłowe wuběrki a zwjazkowe předsydstwo wobjednać.

Pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika zaběrachu so čłonojo gremija z

aktualnym stawom iniciatiwy Minority Safepack. 24.10.2017 wozjewješe FUEN, zo je so ličba 100.000 podpismow iniciatiwy docpěła. To je dobry mjezystaw. Prezidij namołwja wšitkich čłonow Domowiny, Serbow a přećelow serbskeho luda, iniciatiwu podpěrać. Informacije nadeńdźeće pod linkom http://www.minority-safepack.eu/.

Dalši tema běše wuslědk słyšenja k wokrjesnej reformje w Braniborskej, na kotrymž wobdźěleše so nimo Braniborskeje serbskeje rady tež Domowina. Prezidij slěduje měnjenju župy, zo maja so serbske struktury při procesu reformy zdźeržeć a europske předpisy mjeńšinoweho škita wobkedźbować.

Němsce: Ein weiteres Thema war das Ergebnis der Anhörung zur Kreisgebietsreform in Brandenburg. Daran hatten neben dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden auch Vertreter der Domowina teilgenommen. Das Präsidium des Bundesvorstandes schließt sich der Position des Domowina-Regionalverbandes Niederlausitz an. Sie lautet: „Wenn keine konkreten Vorteile und Verbesserungen für das Sorbische zu erwarten sind, plädieren wir dafür, von tiefgreifenden Veränderungen der Strukturen abzusehen.“ Außerdem sei das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten zu beachten, das auch von Deutschland ratifiziert worden ist.

Wobšěrnje zaběraše so prezidij z naležnosću kubłanja w Delnjej Łužicy. Nastupajo předležaceho naćiska nowele Serbskeho šulskeho postajenja žada sebi prezidij, zo měli so do doskónčneho wobkrućenja naćiska serbske gremije słyšeć a dotal kritizowane wobsahi diskutować. Přihłosowanje prezidija žněješe namjet župy Delnja Łužica, přewjesć zarjadowanje k temje kubłanje a wučba serbšćiny w Braniborskeje, hdźež měli so aktualne a dlěšodobne wužadanja tematizować. Termin zarjadowanja njeje hišće postajeny.

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so 10.11.2017 we Wojerecach, přichodne regularne posedźenje prezidija 13.12.2017 w Delnjej Łužicy.

Wokrjesna reforma wotprajena (1. nazymnika):

http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg-woidke-blaest-kreisreform-ab-spd-generalsekretaerin-tritt-zurueck/20525548.html

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: