Archive for Juli 2019

Wjesołe prózdniny!

26. Juli 2019

Wobraz Piwarca – dowolnikarja při Baltiskim morju drje hižo cyle aktualny njeje, wšako wón dawno zaso na dźěło chodźi. Ale steji za zakładne alternatiwy 🙂 .20190715_140213 Na zasowidźenje w serbskim žiwjenju po prěnim požnjencu!

 

 

Serbowanje jako samozrozumliwosć

2. Juli 2019

Interview ze serbskim rozhłosom wo bytostnymaj prašenjomaj kubłanja na našich šulach: Kelko rěčnych rumow maja maćernorěčne dźěći? Z kelko šulerjemi njemaćernorěčneho pochada móžeš po něšto lětach na serbskich šulach serbsce bjesadować? Předsyda kubłanskeho wuběrka Domowiny wo konkluzijach po rozmołwach z wučerjemi wšelakich stejnišćow a zmysle „Zwjazka serbskich šulow“

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1094446.html