Archive for Dezember 2019

Swěrnym čitarjam na puć

14. Dezember 2019

Swěrny čitar Piwarca jemu njedawno praješe, zo njech ludźom zdźěli: Ja hižo tu njepisam. Wšako hladaja woni hižo tydźenje dołho so noweho přinoška nadźijejo podarmo do bloga.

Zo móžeše so Piwarc njedźiwajcy swojeho dźěłoweho městna jako nowinski rěčnik w krajnej politice w interneće zjawnje a wólnje Bohu a swětej wěnować, ma cyle jednoru přičinu: Njeje dotal přełožowanskeje mašiny, kotraž by jeho mysle njeposrědnje na politiske jewišćo w Drježdźanach wjesć móhła.

Nětko pak so nowa powołanska doba bliži: Piwarc so na nadawk jako nowinski rěčnik Domowiny a wosobinski referent jeje předsydy hotuje. Wšojedne, štož by pisał, přeco bychu ludźo so prašeli: Je to oficielne stejišćo třěšneho zwjazka abo rozestajenje ze słužbnymi wěckami?

Tohodla je blog mjeztym pomnik zańdźeneje fazy žiwjenja. Njech je pohon druhim, sami serbsce blogować. Mój přinošk k serbskej zjawnosći a zjawnemu wobchadźenju ze serbskimi wěckami bywa hinaši.