ABSOLUT BLOG! Dotal 193.030 wopytowarjow – w aprylu 2013 přerěznje 295 kóždy dźeń


(W aprylu 2013 bě na stronje Piwarca wšo dohromady 8.849 wopytow, přerěznje kóždy dźeń 295 – to je nowy rekord)

Nowa generacija ma sej přirodnu solidaritu, kiž čłowjestwo hromadźe dźerži, přeco znowa wunamakać. Čim wuspěšniša wona při tym je, ćim bóle zaznawa stara generacija moralny rozpad. „Dźensniša młodźina“ bě tež w Serbach hižo w lěće 1896 objekt wotpowědneje kritiki, kaž sym tule z oficielnym starym cyrkwinskim dokumentom dopokazał, a 117 lět pozdźišo nadeńdźeš wězo podobne teksty (a to nic jenož w cyrkwi!).

 

Kaž je so jónu Pasolini k swojemu lubowanemu friaulskemu dialektej wuprajił, kotrehož daletraće je wón na wšelake wašnje spěchował, zo „móžeš w cyle małym to cyle wulke spóznać“, je tež te serbske z palnym špihelom bytostnych prašenjow za načasnym dobrym žiwjenjom połnje zmysła. Małe miljeje su tendencielnje pak jara konserwatiwne pak wosebje doprědkarske, přetož wone dyrbja so zdalować mainstreama wokolnych wobydlerjow. Hewak so zhubja jich mała „paralelna towaršnosć“ w připodobnjenju wašnjam wulkeje wjetšiny. Tohodla móžeš w małej rěči wo bytostnych wěckach we wěstej zdalenosći wot oportunizma knježacych modow diskutować.

 

„Absolut“ (poprawom łaćonsce) rěka wotwjazane, wuswobodźene, tule nic w zmysle awtistiskeje izolowanosće abo samospodobneho narcizma, ale jako wuraz njewotwisnosće wot wuskosće druhorjadnych mudrosćow, kotrež zašlahuja přistup k potencialej poslednjeho potajnstwa. Tematiske nastorki přiwozmu přez marcel@piwarc-hamburgski.de abo jako komentar w blogu. Dźakuju so dotalnym 193.030 wopytowarjam (staw 01.05.2013) za dźělbraće a reakcije!  

Blogowanje tyje zaměrnemu myslenju, dokelž so wzda wokołopućow. Paolo Coelho je w swojej knize „jědnaće mjeńšin“ prajił, zo su ludźo poprawom ze wšěm, štož činja, za podawk žiwi, kiž přerěznje jědnaće mjeńšin traje: muža a žonu hrać, dokładnje prajene ćělne zjednoćenje porika. Někak je to tež časowa jednotka za lekturu a přemyslowanje jednoho přinoška w blogu, kotryž njech wšědny mólički duchowny orgazm posrědkuje 🙂

Wam k zbožu! Mějće so (dale a bóle) rjenje!

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: