Njeskutk přećiwo štomisku we Łuze VI


pohóršk přećiwo gmejnje Njeswačidłu

nawodnicy zarjada za prawniske a komunalne naležnosće krajnoradneho zarjada wokrjesa Budyšina, kjeni Karin Hofmann

Česćena knjeni Hofmann,

so na Waš hamtski nadawk prawniskeho dohlada nad wokrjesej přisłušacymi gmejnami złožujo chcu swój pohóršk přećiwo wjesnjanosće Njeswačidła, Gerdej Schusterej, zapodać, wosebje jeho lista wote dnja 25.2.2010 dla, ale tež hladajo na wšě jeho dotalne spisy w zwisku z mojimi prašenjemi za dowolnosću gmejny za wotrubanje najwjetšeho štoma městneho dźěla Łuha, hoberskeje wjerby, kotraž bu wot našeho noweho susoda dnja 30.1.2010 spušćena. Wjesnjanosta Schuster je w tutym zwisku wospjet moje prawo na informacije zranił.

Hač do dźensnišeho njeje wón na mojej prašeni wotmołwił, hdy je gmejna Njeswačidło Danielej Sch. za ležownosć Jědlowy puć 9 we Łuze dowolnosć za wotrubanje tutoho štoma dała, a hač je do toho dobrozdaće njewotwisneho fachowca předležało, zo ma wjerba pokročacu hniłosć w žru. Wjesnjanosta Schuster so powoła na prawo třećeho, čehoždla pozdatnje mi ničo prajić njesmě, ale mojej prašeni so ani priwatnych ani pjenježnych poměrow knjeza Sch. njedótknjetej. Nawopak, wonej stej na legalnosć a legitmnosć zarjadniskeho jednanja tak mjenowaneje zjawneje ruki wusměrjenej. Tohodla na mojim prawje wobsteju, na tutej prašeni skónčnje zawjazowacu wotmołwu dóstać.

Ja kruće wuprajenju wjesnjanosty znapřećiwju, zo jedna so při dowolnosći wotrubanja najwjetšeho štoma cyłeje wjeski Łuha wo „njewuznamnu a zarjadniskointernu naležnosć“, kaž je knjez Schuster w swojim lisće dnja 25.2.2010 twjerdźił. Cyle wothladajo wot toho, zo je dotal třoch wulkich rozprawow w regionalnych medijach a tohodla napohlad woneje wjerby mjeztym po cyłej Hornjej Łužicy dosć znaty.

Po pokiwje jednoho gmejnskeho radźićela, zo je w Njeswačanskej gmejnskej radźe z wašnjom, we łoskoćiwych padach wo namjeće wo pušćenje štoma w tutym gremiju wuradźować, sym so na gmejnski zarjad wobroćił z próstwu, informacije wo tajkimle wuradźowanju nastupajo Łuhowsku wjerbu scomter mjenami wobdźělenych gmejnskich radźićelow dóstać, wšako smój z mandźelskej před tydźenjemi při statnym rěčnistwje w Budyšinje namjet pochłostanja přećiwo wšěm zapodałoj, kotřiž su na zničenju stroweho štoma wina, kiž – kaž ze satelitoweho fota wuńdźe – planowanemu twarej na puću njebě a tak a tak pod škitom paragrafa 19 zwjazkoweho přirodoškitneho zakonja steji.

Nětk potajkim je mi wjesnjanosta z tutym spisom zdźělił, zo wón mje tak zrozumi, zo mi dźe wo protokol njezjawneho posedźenja gmejnskeje rady wot 9. małeho róžka. Tute posedźenje bě pak tajne, tohodla wjesnjanosta mi informacije wo nim zapowědźi. Tak sym pak cyle připadnje zhonił, zo je so gmejnska rada hakle dźesać dnjow (9.2.) po wotrubanju jónkrótneho štoma (30.1.) prěni raz z tutej tematiku zaběrała! To mje na jednanje wjesnjanosty a jeho informacisku politiku w prěnim tydźenju po njeskutku dopomni, hdyž je mi wón w hamtskim lisće zdźělił, zo je wjerba na pokročacu hniłosć w žru ćerpiła, a něšto dnjow pozdźišo dyrbju w „Hornjołužiskim kurěrje“ po słowje citowane wuprajenje knjeza Schustera čitać, zo wón hišće njewě, hač je tuta wjerba woprawdźe chora była.

Staju z wšěch tych přičin tule oficielnu próstwu, zo sej komunalne dohladnistwo krajnoradneho zarjada Budyšina wot Njeswačanskeho wjesnjanosty žada, zo ma wón mi na wšě moje prašenja dokoławokoło dowolnosće gmejny za wotrubanje Łuhowskeje wjerby direktnje a konkretnje wotmołwić.

Z přećelnym postrowom

Marcel Brauman
(27.02.2010)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: