Archive for the ‘serbska swójba’ Category

Druhi dźěl comicoweho zešiwka „Feliks a Florian” wušoł – z pjera Šćěpana Hanuša

11. November 2014

Witaj_Feliks a Florian_OS_A5_Teil2.indd

„Agent Žwjenkačk”, “Rejowanska partnerka” abo “Feliksowe supersanki”: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka „Feliks a Florian” čitać. Na 63 stronach dožiwitaj wjesnaj hólcaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować. Zběrku lóštnych stawizničkow z pjera awtora Šćěpana Hanuša dóstanjeće za 2,50 € w Smolerjec kniharni, Serbskej kulturnej informaciji abo w Rěčnym centrumje WITAJ.

Piwarc je tónle pokiw Płomjenja rady přewzał.