Archive for the ‘Płomjo’ Category

Dźeń dźěsća: Serbski comicowy zešiwk „Feliks a Florian“ redakcije Płomjenja za kóždu swójbu!

1. Juni 2012

K Dnjej dźěsća chcu na lóštne widejo skedźbnić. Płomjopětr je tute widejo wo prěnim serbskim comicowym zešiwku, kotryž je redakcija Płomjenja składnostnje swojeho jubileja wudała, zestajał. 31 powědančkow (awtor: Šćěpan Hanuš) za serbske dźěći je poskitik w tutym žanru na mjezynarodnym niwowje – a to wšo za jenož 2,50 euro na předań w Rěčnym centrumje WITAJ a w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji.

Tule steji widejo Wam k dispoziciji:
http://www.youtube.com/watch?v=oI6GTGUEMqg

Wjele wjesela z widejom a comicom! A gratulaciju Płomjenju za tajki naročny a zabawny projekt, z kotrymž su woni w samsnej lize z naslědnikami Walta Disneyja. Comicowe zešiwki k dźěćatstwu słušeja, pola mnje běštaj to „Fix und Foxi“, byrnjež moja mać přeco měnjenja była, zo mějach so radšo druhej lekturje bjez wobrazow wěnować. Ale sym doma přesadźił, zo běše woboje w měrniwej koeksistency móžno :-).