Archive for Mai 2015

Dobra nalada na swjedźenju mejemjetanja w Chrósćicach – nětk je meja nimo!

31. Mai 2015

Dyrbju nětko jako čłon prezidija Domowiny druheho kandidata podpěrować? ;-)

31. Mai 2015

Serbske terminy w juniju 2015

30. Mai 2015

Nowinarska info serbsce Poezija 2015

05-28 dzenwotewrjenychduriNjechornski

05-28 terminy Juni

20150602_Lesung_Handzettel

Flyer Tagung LaNa 23_06_2015

Lětuši 37. swjedźeń serbskeje poezije

29. Mai 2015

Flyer_Poesie

To serbske zaso małke sčinili – bohužel typiske Budyske wašnje

28. Mai 2015

Integracija ćěkancow do wjesneho žiwjenja – z gmejnskeho łopješka

28. Mai 2015

Jedyn serbski wokrjes? Radšo wubědźowanje mjez wokrjesami wo najlěpše spěchowanje!

27. Mai 2015

W zwisku z planowanej wokrjesnej reformu w Braniborskej bě nětkole w nowinje čitać wo móžnym přichodnym „serbskim wokrjesu“ Choćebuzu. W nim by dotalnje wobkrućeny serbski sydlenski rum tutoho zwjazkoweho kraja w jednym wokrjesu takrjec zjednoćeny był. By to nam postup był? (Prošu zabudźće wšě argumenty demografije; před třiceći lětami njemóžeše nichtó dźensnišu zestawu a ličbu ludnosće připowědźić, a dźensa hladajo na njewěste faktory mjez druhim globalneje migracije nichtó njewě, kelko wobydlerjow pola nas za jednu generaciju budźe.)

Ja wosobinsce wulkowokrjesy wotpokazuju. W Sakskej móža ludźo zaso na awće ze znamješkami nimale wšěch něhdyšich 48 wokrjesow po puću być, hačrunjež buchu wone w kročelomaj na dźesać plus tři bjezwokrjesne metropole redukowane. Tule móžnosć nimale wšitcy při přizjewjenju noweho awta wužiwaja, dokelž nječuja so na přikład jako wobydlerjo Budyskeho wulkowokrjesa, ale Kamjenskich (KM), Wojerowskich (HY), Budyskich (BZ) kónčin abo regiona dokoławokoło Biskopic (BIW). Jenož Radebergscy su „diskriminowani“, wšako słušeše jich město k wokrjesej Drježdźanski kraj, tohodla swójske znamješko nimaja.

Ludźo so potajkim z wulkowokrjesom njeidentifikuja. Jeho załoženje bě njezmysł. Pak tworiš sylne regionalne wokrjesy z wotpowědnymi regionalnymi parlamentami po starodawnych kulturnych krajinach resp. na nje nawjazowacych kulturnych rumach, potajkim w Sakskej pjeć. Potom by Hornja Łužica a cyły serbski kraj zjednoćeny był. Tak je tohorunja (regionalna) identifikacija móžna. Pak pěstuješ małe wokrjesy ze sylnej lokalnej identifikaciju. Nětko mamy kumštne wokrjesy, kotrež su pak přewulke pak přemałe a zdobom pačenu Łužicu. Tule na jednym boku Radeberg z Wojerecami njedźiwajcy zhromadneho wokrjesa ničo činić nima, na druhim boku dyrbi Zhorjelski „bananowy wokrjes“ daloko zdalenje wot Drježdźan žiworić. Tohodla: Wokrjes Budyšin w teritorialnej wysokosći Posaarskeje je hoberska zarjadniska potwora, štož hižo na syći wotnožkow krajnoradneho zarjada widźiš.

Braniborske poměry pohódnoćić njemóžu. Ale njewěrju, zo je powjetšenje zarjadniskich rumow na dobro małeho serbskeho ludu. To tola nješkodźi, hdyž maja so zamołwići w třoch wokrjesach ze serbskimi naležnosćemi zaběrać – snadź samo we wěstym wubědźowanju wo najlěpše spěchowanje serbskeju rěče a kultury?

Serbska wyša šula Ralbicy 40: Sakske knježerstwo přeje wjele zboža k narodninam

27. Mai 2015

Dokumentacija nowinskeje zdźělenki sakskeho statneho knježerstwa

 SMK – Sächsisches Staatsministerium für Kultus

27.05.2015

Schule | Bildung

Sorbische Oberschule Ralbitz wird 40

Presseeinladung: Kultus-Staatssekretär Pfeil gratuliert zum Jubiläum

„Wjele zboža k twojim narodninam! – Alles Gute zum Geburtstag“ wünscht Kultus-Staatssekretär Frank Pfeil der sorbischen Oberschule Ralbitz zum 40. „Die sorbische Sprache und Kultur zu pflegen und an die nachwachsenden Generationen weiterzugeben, ist ein wichtiger Bildungsauftrag, den die Oberschule Ralbitz hervorragend umsetzt. Für ihre Arbeit und das immaterielle Kulturerbe ist sie als UNESCO-Projektschule ausgezeichnet worden“, betonte Pfeil im Vorfeld der Feier. 1974 wurde die Schule als Neubau an die Gemeinde Ralbitz übergeben.

 Heute befinden sich am Schulstandort eine sorbische Grundschule und die Oberschule. Beide Schulen arbeiten nach dem Konzept 2plus für zweisprachige sorbisch-deutsche Schulen. Damit sichern sie das sorbische Bildungsangebot vor Ort. Ziel ist es, sowohl Kinder aus sorbischsprachigen Familien als auch Kinder aus gemischtsprachigen und deutschsprachigen Elternhäusern zur Zweisprachigkeit (sorbisch-deutsch) zu führen. In den Klassen wird die zweisprachige Bildung und Erziehung durchgängig gewährleistet. Im Fach Sorbisch ist die sorbische Sprache sowohl Unterrichtssprache als auch Unterrichtsgegenstand, während sie in anderen Fächern vollständig oder teilweise Unterrichtssprache ist. Die zweisprachigen Klassen stehen allen Schülern offen.

 Weitere Informationen zur Schule sind abrufbar unter: http://www.serbska-sula-ralbicy.de/#start

Informationen zum Konzept 2plus sind abrufbar unter: http://www.schule.sachsen.de/166.htm

 Pressevertreter sind herzlich eingeladen zur:

 Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Oberschule Ralbitz“ mit Kultus-Staatssekretär Dr. Frank Pfeil, am 29. Mai 2015, ab 16.30 Uhr, in der sorbischen Oberschule Ralbitz, Truppener Straße 1,

01920 Ralbitz-Rosenthal.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wjelki město wuhla – přichod za Serbow? Šef sakskich Zelenych pušći kóčku z měcha

27. Mai 2015

bjez_wuhla

We „Łužiskim Rozhledźe“ je nawoda sakskeje strony Zelenych, Jürgen Kasek z Lipska, w aktualnym interviewje rozkładł, kotry přichod za Łužicu sej předstaja. Hač to wjetšina Serbow jako alternatiwu k brunicy widźi? Na tym dwěluju. Hižo dla niskich mzdow we wot Kaseka mjenowanych branžach.

Tomaš Čornak, Měrćin Wałda a Torsten Mak na konferency Rosy Luxemburgoweje załožby

27. Mai 2015

Einladung_RLS-Kulturkonferenz_Senftenberg_20150604-5

Dźe wo dobre žiwjenje – přikład serbskeje Łužicy