Smy za swoju rěč sami zamołwići

15. Januar 2019

Rěčne rumy njetrjebamy sej wot stata žadać, ale mamy a móžemy je sami wšudźe wutworjeć. Tohodla so listej nawodow serbskich institucijow kultusowymaj ministromaj dodźiwać njemóžu. Minister Piwarc to snadź hišće njewě, ale blogowar Piwarc by tu nimale wšě němskorěčne rumy w serbskich institucijach naličić móhł 😎.

Smy rěčnje tolerantni dosć; na přikład mi aktiwny čłon folklorneje skupiny praješe: Hdyž je Čorna Pumpa dotwarjena była, je mój nan přestał, w swójbje serbować. Ja chcu spěwy a reje hajić, ale serbšćinu za swoje žiwjenje njetrjebam. – To respektuju a wjeselu so, zo móže tuta wosoba z tym žiwa być, hdyž za samsnym blidkom stejo w jeje přitomnosći ze Serbowku serbuju, kotrejž je pěstowanje maćeršćiny srjedźišćo jeje serbskeho žiwjenja.

So wĕ, zo su tež ludźo bjeze znajomosćow našeje rĕče w třěšnym zwjazku jako čłonojo witani, a wjele jich mjez nami we Wojerowskich kónčinach runja Delnjej Łužicy mamy. Zdobom je stoprocentowsce jasne: Župne předsydstwo je wažny rěčny rum, a njepisana, ale husćišo wuprajena prěnja sada kodeksa župneje komunikacije rěka: Njerěčimy z nikim žane němske słowo přewjele 😊. Štóž je serbsce wuknyć započał, dyrbi w rozmołwje z nami něšto přiwuknyć móc.

Naša jednanska rěč je njepowalna ertna a spisowna serbšćina. Přewjele so wo kubłanju rěči. Najwažniši instrument wukmanjenja w rěči je jeje wšĕdne nałožowanje we wšěch wobłukach žiwjenja. Online-słownik je dźensniši dźeń kóždemu přeco přistupny, je darmotnych piskitkow za online-přiswojenje rěče. Njeje hižo wurěčow za dołhodobnje hubjenu serbšćinu. 😉

A komuž so ćišćana serbšćina lubi, kotraž so woprawdźe derje čita, njech sej nimo něšto aktualnych wuwzaćow stare knihi ze šěsćdźesatych, sydomdźesatych lět abo starše wobstaraj a bohatu słowjansku serbšćinu wužiwaj. Kóždy organizm wšědne nastorki trjeba – a rěč tež. Stata-wumóžnika pak njetrjebamy.

A šule? Na internetnej stronje znateje serbskeje šule čitamy: „Smy Serbja.“ Na tutym zakładźe steji kruty kubłanski dom. Hdyž je město toho dwu-, bi-, inter- a njewěm kotra -osć, budźe, kaž Němc praji, „wischiwaschi“. A rěč so rozpušća. Někotři Serbja su 2plus a z tym koncept sebjewotstronjenja Serbstwa wunamakali. Snadź budźe to jónu Piwarc Piwarcej pisać.

Statnik namjet Piwarca za Wojerecy podpěruje

14. Januar 2019

https://www.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/domowina-chef-fuer-sprachzentrum-an-der-krabat-muehle_aid-35617877

Znajmjeńša wobsahowje . Tak mamy běłym blakam regionaleho spěchowanja rěčnych rumow zadźěwać.

Nowa serbska hudźba Lipšćanskeje spěwarki

13. Januar 2019

http://www.dieherrmann.de/bruhwarm/

„Hdźe je twoja słowjanska wutroba?“

13. Januar 2019

https://player.vimeo.com/video/299754686

Hudźba za njedźelu 😊.

Serbski centrum do Krabatoweho młyna!

8. Januar 2019

„Sorbisch-Zentrum an der Mühle?“, http://www.lr-online.de

https://m.lr-online.de/lausitz/hoyerswerda/sorbisch-zentrum-an-der-muehle_aid-35504949

_____

Tak SZ župana Piwarca widźi

4. Januar 2019

https://www.saechsische.de/plus/der-upan-5018862.html

Štóž ma přećelow we Wojerecach abo digitalne abo, móže čitać, što su Sakske Nowiny po rozmołwje ze mnu pisali, a z přinoškom we Łužiskim Rozhledźe rozeznawać, kiž je online kompletnje přistupny a bu w blogu njedawno dokumentowany.

Piwarc wo Wojerecach a Budyšinje w Serbach

4. Januar 2019

https://hoyte24.de/newsreader2/gegen-bautzener-zentralismus.html

Jeli dyrbi Serbski institut woprawdźe přećahnyć, njech wón do Wojerec póńdźe, wšako je w Budyšinje poł ducenta serbskich institucijow, w měsće załoženja třěšneho zwjazka Serbow pak žana njeje.

Skazany sněh je so našoł 😉

3. Januar 2019

Sym spokojom 😊. Moje wčerawše přeće je so spjelniło.

Přeju wšěm sobudowolnikarjam runja mi chwile za zymske wuchodźowanje!

Prěni sněh lěta – prošu wjac!

2. Januar 2019

Běła měca na čerwjenym awće – rjany to napohlad!

Dźensniši snĕh hižo na spočatku noweho lěta je wěste narunanje za to, zo pslednje porjadne bĕłe hody před wosom lětami mĕjachmy.

Přez wĕjeńcy kemši hič běše drje w božej nocy romantiske. Ale za wšědny dźeń dojězdźowarja to ničo njeje, na Porchowskej horje na A 4 mjez pólskimi nakładnymi awtami snĕh njetrjebam.

Ale nĕtk wosrjedź dowola a prózdnin šulerjow so běła pycha hodźi.

Přeće čestnohamtskich za 2019

1. Januar 2019

Mój fawort w silwesterskej přiłoze SN běše tón wotrězk 😊.

Zawěrno, čestnohamtscy Serbja chcedźa wot lětušeho serbske terminy měć, hdźež njejsu jeničce powołanscy Serbja a wuměnkarjo přitomni.

Ja sej myslu, zo maja serbske institucije za to zrozumjenje. 😉.