Serbske podawki w róžowniku 2015

24. April 2015

04-24 TERMINY za meju_1

04-24 Pressemitteilung Sagennacht

04-25 KONFERENZ Kolberg – Ablauf

EFA – kaž prajene: tež separatisća

23. April 2015

Südtiroler_Freiheit

Piwarc je po měnjenju šefredaktora Serbskich Nowin ze swojim přispomnjenjom (připódla prajene, wozjewjenym w małym róžku), zo słušeja k EFA tež separatistiske strony, pozdatnje „iritacije“ wokoło kongresa (w jutrowniku!) tuteje europskeje třěšneje strony zbudźił. To mje irituje, wšako sedźeše na podiju kongresa, kaž bě na titulnym foće SN tež widźeć, zastupjer „Južnotirolskeje swobody“, kotraž je – hlej Wikipediju – za wotpačenje swojeje domizny wot Italskeje a kotrejež wusměrjenje je „separatizm“.

Strach před separatizmom a wohroženjom wobstejacych hranicow mjez statami pak je najsylniše žórło předsudkow přećiwo mjeńšinowej politice po cyłej Europje a najwjetše haćenje serioznych prócowanjow wo wjac prawow za mjeńšiny.

Hosćo z Wendlanda pola Domowiny

22. April 2015

NOWINSKA INFORMACIJA                                                                                 Budyšin, dnja 22.04.2015

Hosćo z Wendlanda pola Domowiny

Přichodny tydźeń wopyta delegacija komunalnych politikarjow z Lüchowa Łužicu. Jej přisłušeja měšćanosta Manfred Liebhaber, měšćanski direktor Hubert Schwedland,  wotrjadnica za dźěći, młodźinu, šule a kulturu Claudia Lange a społnomócnjeny města za kontakty z Domowinu Ernst Stelte.

Dnja 28. apryla wobhladaja sej hosćo Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu a Wochozy z cyrkwju, wopomnišćom za dźělne wotbagrowanje wsy a parkom błudźenkow kaž tež informaciski centrum “Wěža při ćežkej horje” blisko Běłeje Wody.

Na druhim dnju swojeho wopyta dnja 29. apryla zetka so delegacija w 9 hodź. w Budyskim Serbskim domje (stwa 106) z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom k hodźinskej rozmołwje. D. Statnik přewodźa skupinu tohorunja na slědowacym wopyće gmejny Ralbicy/Róžant a tamnišeje Serbskeje wyšeje šule. Wopyt skónči so z  wothłosowanjom nastupajo wopyt delegacije Domowiny na měšćanskim swjedźenju Lüchowa wot 17. Do 19.07.2015.

Dalše informacije k stawiznam poćahow mjez Wendlandom a Serbami namakaće w přiłoze.

Borbora Felberowa

04-22 Hosco z Wendlanda 28.-29.04.2015 – pokiwy za nowiny

Wjele wjesela w słónčnym nalěću!

21. April 2015

“Přerada” z SLA w Błótach

21. April 2015

http://www.sne-bautzen.de/wen/repertoire/wjerski-2015/blosanska-bajkowa-noc/

Přećiwo Vattenfallej wojować?

21. April 2015

Serbski freestyle-politikar, kiž čim wjac mejlkow zwonkazemskeho wobsaha piše, ćim mjenje přiwisnikow wón ma, je w serbskim rozhłosu jako najwažniši wuslědk swojich aktiwitow na europskej runinje kampanju přećiwo Vattenfallej mjenował. Šwedski koncern Wodopad pak je so hižo dawno z Łužicy wotzjewił, cofa mjeztym samo zjawne infrastrukturne projekty – hlej na přikład twar šule w Slepom.

Nic jenož wobydlerjo Slepjanskich kónčin su tuchwilu bjezradni, tež skupiny na polu wobswětoškita njewědźa, přećiwo komu dale wojować chcedźa, wšako ma Vattenfall socialno-ekologisce lěpši profil hač druzy potencielni inwestorojo ze susodneju krajow. A přespěšny kónc wudobywanja brunicy by k tomu wjedł, zo njeje ani narunanskich dźěłowych městnow ani dosć srědkow za dalše rekultiwowanje něhdyšich jamow.

Manfred Hermaš je njedawno na to skedźbnił, zo njeje lětsa tradicionalna dźěłarnička za přichod hladajo na dospołnje njewěste a njejasne ramikowe wuměnjenja zmysłapołnje realizujomna. Tež na hłownej zhromadźiznje bě pytnyć, zo su stare konflikty wokoło brunicy wotbyte. Tohodla njewojujmy hižo přećiwo nikomu, ale za přichod našeje Łužicy! A to zhromadnje z kóždym – rozumnym – zwjazkarjom w realiće.

Zhromadnje přećiwo rasizmej

18. April 2015

Słowjanska nóc ze serbskej kulturu w Lipsku

15. April 2015

SN22_2015-04-17_A1_OGOLNY_DE_WEB2SN22_2015-04-17_A2_KUPAZUKOW_DE_WEB2SN22_2015-04-17_A3_TORPEDO_Rahmen_WEB2SN22_2015-04-17_A4_OGOLNY_PL_WEB2

SN22_2015-04-17_A5_Einladungstext_DE-PL

SN22_2015-04-17_A6_Einladungstext_PL-DE

Blisko „mošeje“ a Pegidy

14. April 2015

Piwarc (wot zady w „Morgenposće 24“) stara so na Albertowym naměsće wo dobru naladu Hendrika Lascha, korespondenta ND, a Rica Gebhardta, šefa frakcije Lěwicy. https://mopo24.de/files/presse/images/redaktion/archiv/jahr-2015/monat-04/tag-13/01/auv0xxdcol1xn6df6tsda_vodhawpxessfwfwcdadja.jpg

Tule bě spočatk ćaha demonstrantow na přeprošenje Drježdźanskich Zelenych, SPD a Lěwicy. Woni su z tym akcije nadstronskeho zwjazka „Drježdźany za wšěch“ podpěrali.

pegida_yenidzepegida_policija

Kotři Serbja – z Ralbic, Pančic-Kukow – na Pegida-zarjadowanja chodźa, njeje nam Serbski rozhłós přeradźił http://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio1140658.html, a wčera njeje so mi radźiło, to sam wotkrywać. Blisko „tobakoweje mošeje“ (!) Yenidze bě zawěra policije do zastupa na areal dokoławokoło retoriskeho bitwišća přećiwo islamizaciji (!), ale najwjac Pegidistow je wočiwidnje z druheho boka na šćuwanišćo knjezow Bachmanna a Wildersa přichwatało.

Zajimawe bě, kak su policisća zwěsćili, štó je woprawdźe Pegidist a smě nutř. Sprawnje prajene smy sej tež my lajkojo na dróze nimale přeco wšitcy hladajo na wobličo a outfit pasantow wěsći byli, štó je Pegidist a štó nic. Ale wčera bě mi tak a tak wšo wšojedne: Mam wot wčerawšeho naćisk dźěłoweho zrěčenja pizzerije w sakskej stolicy za našeho syrisko-kurdiskeho pizzapjekarja w rukomaj – njedźiwajcy toho, zo ani jenički hamtski dokument wo šuli, wukubłanju abo prjedawšim dźěle njepředleži. Ale jeho praktiska kmanosć je přeswědčiła.

Přećiwo brunicowym bagram: Njebjelčicy podpěruja Slepjanske wsy

12. April 2015

Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.